Skip to main content

Klimaat-chemie interacties waargenomen vanuit de ruimte

Research Topic Chapter
News flash intro
Een belangrijke feedback tussen het klimaat en de atmosferische chemie bestaat erin dat biogene emissies naar de atmosfeer afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Hoewel de kortetermijnrespons van biogene emissies op het weer relatief goed gekend is, kon de langetermijnrespons tot voor kort nog niet geëvalueerd worden door een tekort aan langdurige waarnemingen van biogene emissies. Wij zijn erin geslaagd om voor het eerst de variabiliteit van koolwaterstofemissies te bestuderen aan de hand van 11 jaar aan formaldehydegegevens verzameld vanuit de ruimte, in combinatie met modelsimulaties.
Body text

Biogene vluchtige organische stoffen (BVOS) spelen een cruciale rol in de atmosfeer als basiscomponenten van troposferisch ozon en aerosolen in vervuilde omgevingen.

BVOS spelen daarom een sleutelrol bij luchtkwaliteitsproblemen en bij ons begrip van het klimaatsysteem. Hun emissies zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en daarom wordt verwacht dat ze toenemen als gevolg van de klimaatverandering. Deze studie behandelt twee fundamentele vragen:

  1. Kunnen we de langetermijnrespons van biogene stromen op meteorologie beoordelen?
  2. Biedt een veel gebruikt biogeen emissiemodel (MEGAN) betrouwbare voorspellingen over hoe die stromen zouden kunnen reageren op klimaatverandering? Analyse van unieke satellietobservatiegegevens van formaldehyde over 2005-2015, ondersteund door meerjarige simulaties met het IMAGES atmosferisch model, geven een duidelijk bewijs dat:

 

  1. de waargenomen jaar-tot-jaar variabiliteit in de eerste plaats wordt bepaald door het klimaat
  2. de formaldehydewaarnemingen goed overeenstemmen met de lange termijn respons van biogene emissies op klimaatvariabiliteit zoals deze voorspeld worden door het state‐of‐science emissiemodel MEGAN
  3. de voorspelde biogene emissietrends consistent lijken met de gegevensverzameling van formaldehyde

 

Referenties

  • Stavrakou, T., Müller, J. ‐F., Bauwens, M., De Smedt, I., Van Roozendael, M., Guenther, A. (2018). Impact of Short‐Term Climate Variability on Volatile Organic Compounds Emissions Assessed Using OMI Satellite Formaldehyde Observations. Geophysical Research Letters, 45(16), 8681–8689. https://doi.org/10.1029/2018GL078676
Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Trends van 2005-2015 (a) waargenomen door de OMI satellietsensor en (b) gemodelleerde formaldehydekolommen, (c, d) isopreen en monoterpenen, (e) temperatuur, and (f) zonnestraling, vanuit Stavrakou et al. (2018)
Publication date