Skip to main content

Lopende projecten per financieringsbron

Er waren in totaal 75 lopende projecten in 2017 en 84 in 2018. Het BIRA was de coördinator voor ongeveer de helft daarvan.

Dit zijn echter vaak projecten van korte duur die weinig geld opleveren. Daarentegen vereisen ze wel veel werk van de dienst Contract Management: een team van twee personen dat, in samenwerking met de wetenschappelijke managers, voor het financiële, contractuele en administratieve beheer van alle projecten zorgt.

Lopende projecten per bron