Skip to main content

MAJIS: op verkenning naar Jupiters ijsmanen

Research Topic Chapter
News flash intro
Wetenschappers bestuderen al heel lang en uitgebreid de relatie tussen de zonnestraling en de biosfeer van de aarde. Met de opkomst van de astronomie werden een hele reeks nieuwe planeten en manen ontdekt, waardoor de onverzadigbare nieuwsgierigheid van de wetenschappers werd geprikkeld. Na de beroemde sprong naar de Maan zal de mensheid nu een ‘magische’ sprong maken naar Jupiter en drie van haar ijsmanen! MAJIS is een ruimtevaartproject waarbij het BIRA, de Koninklijke Sterrenwacht van België en het Institut d’Astrophysique Spatiale uit Frankrijk betrokken zijn. Het BIRA ontwikkelt een laboratoriumfaciliteit voor de karakterisering van de detector van de VIS (zichtbaar)- en NIR (nabij-infrarood)-kanalen van dit instrument, dat met de JUICE-missie zal meevliegen.
Body text

De MAJIS/JUICE-missie

MAJIS is een instrument dat zal meevliegen aan boord van JUICE (Jupiter Icy Moons Exploration), een wetenschappelijke missie om Jupiter en drie van haar grootste manen te verkennen:

  1. Europa
  2. Ganymedes
  3. Calisto

Na een 8-jaar lange en indrukwekkende hemelse flipperkast-reis, zal het instrument Jupiter bereiken en gedurende 3,5 jaar bestuderen. MAJIS zal:

  • de Joviaanse atmosfeer spectraal karakteriseren
  • de exosferen en globale samenstelling en oppervlaktematerialen van de ijsmanen bepalen

LDO (Italië) ontwierp voor deze missie twee spectro-imagers voor het VIS(zichtbare)-NIR(bijna-infrarode) gebied en IR(infrarode) gebied, die zich bevinden in de twee meetkanalen van het MAJIS-instrument.

Waarnemingen in een dergelijke ijzige omgeving vereisen detectie-apparatuur dat werkt bij lage temperatuur. Dit 'koude hart' van het instrument, een Teledyne-detector, moet in een laboratorium volledig worden gekarakteriseerd, pixel per pixel, met behulp van tests die de ruimtecondities simuleren, om het prestatieniveau vóór de missie te definiëren.

Een faciliteit, gefinancierd door ESA (PRODEX), wordt in België voorbereid voor de VIS-NIR-detector (0,5 μm - 2,35 μm).

De MAJIS VIS-NIR karakteriseringsfaciliteit

Het BIRA en het KSB bundelden hun krachten en zijn samen verantwoordelijk voor de karakterisering van de detector tussen -153°C en -123°C. In 2018 heeft het consortium het gedetailleerde ontwerp van de karakteriseringsfaciliteit gefinaliseerd (Figuur 2).

In een volgende stap richten wetenschappers en ingenieurs zich nu op de montage en opstelling van de optica, het verbinden van de pompen, van het cryogeen systeem en de sensoren, alsook het aanpassen van de fijne mechanica. Dit alles om in 2019 klaar te staan om de prestaties van de geselecteerde detectoren te onderzoeken.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: MAJIS: exploring Jupiter’s Icy Moons.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3: Het design van de vacuümkamer van de MAJIS zichtbaar-bijna-infraroodfaciliteit en interne mechanica voor de detectorkarakterisering.
Publication date