Skip to main content

Mechanismen voor het genereren van extreme gebeurtenissen

Research Topic Chapter
News flash intro
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom het voorkomen van extreme gebeurtenissen in complexe systemen in uiteenlopende disciplines als plasmafysica in de ruimte, geofysica, financiën en economie, niet altijd voldoet aan een machtswet waarbij de ene grootheid varieert als een macht van een andere. Waarnemingen suggereren dat een interdisciplinaire benadering nodig is om de achterliggende mechanismen en dit afwijkend gedrag beter te begrijpen.
Body text

Uitdaging om extreme gebeurtenissen te voorspellen

Verschijnselen in de ruimte zoals zonne-uitbarstingen, geomagnetische en energetische deeltjesstormen kunnen ongewenste effecten hebben op technologie en de mens. Hun tegenhangers op aarde komen onder meer voor als aardbevingen, bosbranden en vulkaanuitbarstingen. Het is een grote uitdaging voor de maatschappij om deze gebeurtenissen, voornamelijk de extreme, te kunnen voorspellen.

De algemene consensus is dat de frequentie van extreme gebeurtenissen (zoals hevige aardbevingen en zonnestormen) meestal voldoet aan een machtswet verdeling. In sommige gevallen blijken ze echter af te wijken van dit gedrag. Om deze uitschieters beter te begrijpen, passen wetenschappers en economen extreme risicomodellering toe. Er wordt onderzocht of interdisciplinaire samenwerking kan leiden tot een beter inzicht in het ontstaan van deze extreme gebeurtenissen en waarom ze voorkomen.

Workshop extreme risicomodellering

Ter ondersteuning van dit interdisciplinair onderzoek werkte het BIRA in 2019 mee aan het organiseren van de workshop ‘Mechanisms for Extreme Event Generation (MEEG)’ in Leiden (Nederland). Onderzoekers uit verschillende disciplines werden samengebracht om reeds bestaande samenwerkingen op het gebied van voort te zetten en uit te breiden. Het doel was om een ​​vergelijkende analyse uit te voeren en verschillen en overeenkomsten te identificeren tussen de verschijnselen die zich voordoen in de verschillende disciplines. Toegepaste technieken, methoden en de parameters die de verschijnselen beschrijven werden vergeleken.

Initiatieven zoals MEEG helpen in het samenleggen van de puzzelstukjes om het ontstaan van extreme gebeurtenissen beter te begrijpen en ze te kunnen voorspellen zodat de samenleving zich beter kan voorbereiden op de mogelijke gevolgen ervan.

 

Referenties:

  • Crosby, N.B. (2011). Frequency distributions: from the sun to the earth. Nonlinear Processes in Geophysics, 18(6), 791-805. https://doi.org/10.5194/npg-18-791-2011 Open Access Logo

  • Crosby, N.B. (2013). Introduction. In: Self-Organized Criticality Systems, edited by Aschwanden, M.J., pp. 1-21. Berlin, Germany: Open Academic Press. Open Access Logo

  • Sornette, D., and Ouillon, G. (2012). Dragon-kings: Mechanisms, statistical methods and empirical evidence. The European Physical Journal Special Topics, 205, 1-26. https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01559-5

  • Crosby, N.B. (2013). Introduction. In M.J. Aschwanden (Ed.), Self-Organized Criticality Systems (p. 15). Berlin, Germany: Open Academic Press.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Mechanisms for Extreme Event Generation (GEES) Workshop in Leiden, Nederland (2019).
Publication date