Skip to main content

Monitoring van troposferisch ozon in de tropen

Research Topic Chapter
News flash intro
Het opvolgen van ozonconcentraties in de troposfeer vanuit de ruimte is een uitdaging, maar cruciaal om na te gaan of ons wetenschappelijk inzicht en de daaruit voortvloeiende (inter)nationale regelgeving voldoende zijn om de volksgezondheid en ecosystemen te beschermen. Het Sentinel-5p TROPOMI-instrument is ontworpen voor het monitoren van troposferisch ozon met hoge resolutie, en levert sinds 2017 waardevolle klimaatgegevens op. BIRA-onderzoekers hebben de nauwkeurigheid van de TROPOMI-gegevens en de waarde ervan voor internationale wetenschappelijke beoordelingen zoals IGAC TOAR-II aangetoond.
Body text

Troposferisch ozon meten is cruciaal, maar een uitdaging

Hoge ozonconcentraties in de troposfeer hebben nadelige gevolgen voor mens en natuur, als luchtverontreinigende stof en als broeikasgas. Daarom zijn (inter)nationale milieuregels opgesteld om ozon en zijn precursoren te beperken.

De wetenschappelijke gemeenschap beoordeelt regelmatig de effectiviteit van deze protocollen, gebaseerd op nauwkeurige en goed gekarakteriseerde metingen die de hele aarde bestrijken gedurende meerdere decennia en met de best mogelijke resolutie. Voldoen aan deze meetvereisten is een hele uitdaging, maar nodig voor het begrijpen van de processen die de ozonconcentratie in de troposfeer bepalen.

TROPOMI is de nieuwe standaard

Het TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI), dat in 2017 aan boord van de Copernicus Sentinel-5p-satelliet werd gelanceerd, is het Europese vlaggenschip voor het opvolgen van ozon en zijn precursoren met ongeëvenaarde resolutie. TROPOMI registreert dagelijks troposferische ozonwaarnemingen boven de tropische gordel.

BIRA-onderzoekers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van deze (en andere) TROPOMI-data, en hebben een operationeel systeem ontwikkeld dat de metingen continu en bijna in real-time evalueert. Onlangs werd een uitgebreide evaluatie van de eerste twee jaar troposferische ozonmetingen door TROPOMI afgerond.

Kwaliteitscontrole van TROPOMI-data

Gedetailleerde vergelijkingen met referentiemetingen zijn essentieel bij het beoordelen van de datakwaliteit van TROPOMI. Met behulp van ozonsondes aan ballonnen en van twee andere satellietinstrumenten stelden BIRA-onderzoekers vast dat de afwijking en nauwkeurigheid van de troposferische ozonmetingen door TROPOMI kleiner zijn dan respectievelijk 15 % en 8-13 %.

De hoge resolutie van TROPOMI liet ook gedetailleerde studies toe van geofysische verschijnselen zoals:

  • bosbranden
  • Madden-Julian-oscillatie
  • zonale ‘wave-one’

TROPOMI levert superieure troposferische ozonmetingen in vergelijking met eerdere en recente satellietinstrumenten, wat resulteert in waardevolle klimaatgegevens.

Internationale wetenschappelijke analyses van troposferisch ozon

BIRA-onderzoekers breiden hun TROPOMI-analyse ook uit naar andere satellietmetingen. Ze onderzoeken mogelijke oorzaken van verschillen tussen datasets, met bijzondere aandacht voor hun verticale gevoeligheid en bereik. Het met elkaar in overeenstemming brengen van de datasets is nodig om vooruitgang te boeken in het begrip van de ruimtelijke verdeling en evolutie van troposferisch ozon.

Op die manier zet BIRA zich in voor internationale activiteiten in samenwerking met het “Committee on Earth Observation Satellites” (CEOS) en het tweede “Tropospheric Ozon Assessment Report” (TOAR-II) dat de wetenschappelijke basis zal vormen voor wijzigingen in regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit en klimaatverandering.

Referentie

Hubert, D., Heue, K.-P., Lambert, J.-C., Verhoelst, T., Allaart, M., Compernolle, S., Cullis, P. D., Dehn, A., Félix, C., Johnson, B. J., Keppens, A., Kollonige, D. E., Lerot, C., Loyola, D., Maata, M., Mitro, S., Mohamad, M., Piters, A., Romahn, F., Selkirk, H. B., da Silva, F. R., Stauffer, R. M., Thompson, A. M., Veefkind, J. P., Vömel, H., Witte, J. C., and Zehner, C.: TROPOMI tropospheric ozone column data: Geophysical assessment and comparison to ozonesondes, GOME-2B and OMI, Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2020-123, in review, 2020.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Vergelijking tussen de ozonwaardes waargenomen door van TROPOMI (zwart) en ozonsonde (rood) data te Natal (Brazilië), een plaats die elke zomer een sterke stijging van de troposferische ozonconcentratie ondergaat ten gevolge van bosbranden.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Meting door TROPOMI van verhoogde troposferische ozonconcentraties (> 30 DU) in de Atlantische Oceaan in de eerste helft van november 2019 ten gevolge van bosbranden in Afrika en Zuid-Amerika.
Publication date