Skip to main content

Een nieuw boek over de magnetosferen in ons zonnestelsel gepubliceerd door Wiley

News flash intro
Een boek over de magnetosferen in ons zonnestelsel werd gepubliceerd door Wiley in opdracht van de American Geophysical Union. De 47 hoofdstukken van dit boek, geredigeerd door onze BIRA-collega Romain Maggiolo, presenteren de stand van zaken van onze kennis over de magnetosferen in het zonnestelsel. Het geeft een uitgebreid overzicht van de huidige kennis en toekomstige onderzoeksrichtingen in de magnetosfeerfysica, van de mini-magnetosfeer van Mercurius tot de reuzenmagnetosferen van Jupiter en Saturnus.
Body text

Wat is een magnetosfeer?

Een magnetosfeer is het gebied in de ruimte waar natuurkundige verschijnselen worden gedomineerd door het magnetisch veld van een hemellichaam. Hemellichamen met een globaal magnetisch veld, zoals de aarde, Saturnus of Jupiter, hebben een grote magnetosfeer.

De magnetosfeer van de aarde is langgerekt en strekt zich uit tot meer dan 50.000 kilometer van de aarde aan de kant die naar de zon is gericht en honderdduizenden kilometers aan de andere kant.

Niet-magnetische lichamen met een atmosfeer, zoals Venus en Mars, worden ook omgeven door een magnetosfeer, een die wordt gecreëerd door elektrische stromen in de bovenste atmosfeer. De afmetingen van een dergelijke geïnduceerde magnetosfeer zijn beperkt; de buitengrens ervan bereikt slechts een hoogte van enkele honderden kilometers aan de zonzijde.

Het boek "Magnetosferen in het zonnestelsel"

De hoeveelheid verzamelde gegevens en kennis over de magnetosferen van het zonnestelsel is aanzienlijk vanwege de verscheidenheid aan magnetosferen en de middelen die worden gebruikt om ze te bestuderen.

Dit boek bundelt bijdragen van experimentalisten, theoretici en numerieke modelbouwers. Het geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken in de wetenschappelijke kennis, alsook de toekomstige richtingen die het onderzoek in de magnetosferische fysica kunnen nemen.

Het boek behandelt de planeten van het zonnestelsel, enkele van hun satellieten, kometen, plasmafysica, instrumenten en meetmethoden, evenals numerieke simulaties. Elk van de 47 hoofdstukken van dit boek werd geschreven door gerenommeerde specialisten en nagelezen door tenminste twee andere experten.

Meer dan 200 onderzoekers uit de hele wereld hebben aan dit project bijgedragen.

De boekenserie "Ruimtefysica en aeronomie"

Dit boek maakt deel uit van een reeks van vijf Geophysical Monographs die door Wiley voor de American Geophysical Union worden uitgegeven over de thermosfeer, de ionosfeer, het ruimteweer, de magnetosferen en de zon.

Romain Maggiolo werd benaderd als hoofdredacteur van het volume over magnetosferen vanwege zijn ervaring met het onderwerp en vanwege de expertise en reputatie van het BIRA op het gebied van ruimtefysica.

Meer weten?

Space Physics and Aeronomy Collection Vol. 2: Magnetospheres in the Solar System, Geophysical Monograph 259. Edited by R. Maggiolo, N. André, H. Hasegawa, and D. T. Welling. © 2021 American Geophysical Union. Wiley & Sons Inc. DOI: 10.1002/9781119815624.ch1

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Omslag van het boek "Magnetospheres in the Solar System".
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Geïdealiseerde schets (niet op schaal) die illustreert hoe de zonnewind de magnetosfeer vormt van een gemagnetiseerde planeet zoals de aarde (midden) en de geïnduceerde magnetosfeer van een niet-gemagnetiseerde planeet zoals Venus (boven) en Mars (onder). Credits: ESA
Publication date