Skip to main content

PICASSO: a PICo-satellite for Atmospheric and Space Science Observations

Research Topic Chapter
News flash intro
PICASSO is een ESA CubeSat-demonstratiemissie opgestart door het BIRA. De ambitie is om met deze miniatuursatelliet de ozonverdeling in de stratosfeer, het temperatuurprofiel tot aan de mesosfeer en de elektronendichtheid en -temperatuur in de ionosfeer te bepalen. De satelliet zal gedurende 2 jaar metingen uitvoeren vanuit een polaire baan op 500 km hoogte. Aan boord bevinden zich een geminiaturiseerde beeldspectrometer (VISION) en een Langmuir-sonde met vier naalden (Sweeping Langmuir Probe, SLP). De integratie en laatste tests van de CubeSat zullen naar verwachting in 2019 plaatsvinden ter voorbereiding van een VEGA-lancering.
Body text

PICASSO, een initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, is een CubeSat-demonstratiemissie.

Het doel is om de geschiktheid van zeer goedkope satellieten voor atmosferische metingen te beoordelen. Ze wordt momenteel geïmplementeerd als een ESA-missie. Het project omvat de ontwikkeling van de satelliet van begin tot eind, de lancering door een VEGA-raket, de bediening, en de analyse van de wetenschappelijke gegevens.

PICASSO zal gedurende twee jaar in een polaire baan vliegen (hoogte variërend van 475 tot 500 km), met een inclinatie van 98°.

De nuttige lading bestaat uit:

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Elektronladingsdichtheid en -temperatuur in de ionosfeer.
Publication date