Skip to main content

De samenstelling van de lucht boven Kinshasa

Research Topic Chapter
News flash intro
De atmosfeer boven Kinshasa is bijzonder interessant omdat de emissies van het tropisch woud zich daar vermengen met stedelijke vervuiling. Het BIRA startte een samenwerking met de Universiteit van Kinshasa om een aantal belangrijke atmosferische componenten te kwantificeren. Een compact teledetectie-instrument werd bij de universiteit geïnstalleerd en wordt bediend in samenwerking met Congolese collega’s. Er worden slechts enkele lokale metingen uitgevoerd in Afrika en daarom zal ons instrument waardevol zijn voor de validatie van satellietgegevens en van atmosferische modellen, die op het BIRA ontwikkeld worden.
Body text

Waarom de luchtkwaliteit meten in Kinshasa?

Waarnemingen vanuit de ruimte tonen aan dat Centraal Afrika een globale hotspot is van formaldehyde (H2CO), geproduceerd bij de verbranding van biomassa en de uitstoot door de vegetatie zelf.

Daarbij lijdt Kinshasa onder de slechte luchtkwaliteit gelinkt aan huishoudelijke verbrandingsprocessen (koken) en het verouderde wagenpark.

In beide gevallen komen grote hoeveelheden stikstofoxides (NOx = NO en NO2) en fijnstof vrij. Zoals het geval is in andere Afrikaanse miljoenensteden die een demografische groei ervaren, verwachten we dat de luchtkwaliteit in Kinshasa verder zal achteruitgaan. Er is een duidelijke behoefte aan lokaal onderzoek van de atmosferische samenstelling, aangezien zeer weinig metingen bekend zijnin Centraal Afrika.

De samenwerking tussen het BIRA en de Universiteit van Kinshasa

Ondersteund door het Federaal Wetenschapsbeleid heeft het BIRA het initiatief genomen om een samenwerking aan te gaan met de Universiteit van Kinshasa (Unikin). Het doel is om kennis van de atmosferische chemie uit te wisselen aan de hand van lezingen en opleidingen en om de atmosferische samenstelling in Kinshasa te meten.

Sinds mei 2017 besturen onze Congolese collega’s een compacte spectrometer uitgeleend door het BIRA. Het instrument levert al informatie over NO2 die vergeleken kan worden met satellietmetingen.

Omdat deze eerste gegevens er veelbelovend uitzagen heeft het BIRA een nieuw instrument ontwikkeld dat in staat is om H2CO en NO2 gelijktijdig te meten. Het werd getest in de Ardennen en zal op het dak van Unikin geïnstalleerd worden in 2019. Deze metingen zullen nuttig zijn om de satellietproducten (e.g. TROPOMI) en chemische modellen te valideren, waarvan sommigen eveneens door het BIRA worden ontwikkeld.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Globale verdeling van formaldehyde, gemeten door TROPOMI in de periode janunari- augustus 2018 © BIRA-IASB/DLR/ESA/EU.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3: NO2–kolommen gemeten vanop de grond bij Unikin vergeleken met het OMI-satellietinstrument.
Figure 4 body text
Figure 4 caption (legend)
Figuur 4: Test van het recent ontwikkelde MAX-DOAS systeem in de Ardennen tijdens de herst van 2018.
Publication date