Skip to main content

De samenstelling van de stratosfeer sinds 2004

Research Topic Chapter
News flash intro
Het BIRA ontwikkelt een data-assimilatiesysteem dat gewijd is aan de samenstelling van de stratosfeer. Het combineert lokale observaties met het globaal beeld van een model om globale analyses van de stratosfeer te verkrijgen. We hebben deze techniek voor het eerst toegepast op een satellietinstrument dat ozon en ozongerelateerde atmosferische bestanddelen 14 jaar lang continu heeft gemeten. De resultaten zullen vooral door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) worden gebruikt om het Ozonrapport op te maken dat de chemische toestand van de stratosfeer boven Antarctica tijdens het ozongatseizoen beschrijft.
Body text

Sinds haar oprichting is het BIRA betrokken bij stratosferisch ozon-onderzoek en -monitoring op veel verschillende vlakken:

  • het bedienen van instrumenten op verschillende meetstations over de hele wereld
  • het ontwikkelen en beheren van dataverwerkingscodes voor satellietinstrumenten
  • het modelleren van de stratosferische samenstelling
  • enz.

Het instituut ontwikkelt ook het BASCOE data-assimilatiesysteem, dat de informatie combineert uit reële waarnemingen van stratosferische chemische bestanddelen en uit een driedimensionaal model van de stratosferische samenstelling.

Aan de hand van waarnemingen van de NASA-Aura-satelliet analyseert BASCOE om de 6 uur de stratosferische samenstelling sinds 2009, in het kader van de EU Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Deze analyses worden onder andere gebruikt door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) om zijn Ozon Bulletins te maken die de chemische situatie van de ozonlaag beschrijven op het einde van de Antarctische winters.

Waarom een heranalyse van de stratosferische samenstelling?

De gehomogeniseerde heranalyse van de stratosferische samenstelling over een periode van 14 jaar was oorspronkelijk een verzoek van de WMO, maar heeft bovendien veel extra potentieel.

  • Voor wetenschappelijke modelleerders biedt een dergelijke heranalyse initiële of randvoorwaarden en een dataset om hun modelresultaten te evalueren.
  • Voor wetenschappers die betrokken zijn bij satellietobservaties kan de heranalyse nuttig zijn om verschillen tussen instrumenten te begrijpen, met name hun afwijkingen in de loop van de tijd.
  • Voor wetenschappers die betrokken zijn bij observaties vanaf de grond stelt de heranalyse hen in staat hun gegevens in een meer algemene context te plaatsen.

Deze heranalyse is nu vrij ter beschikking gesteld.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe heranalyse en de procedure om deze te downloaden.

Publication date