Skip to main content

Sentinel-5p TROPOMI validatiecampagnes

Research Topic Chapter
News flash intro
De nieuwe sensortechnologie en retrieval algoritmes van S-5p/TROPOMI, gelanceerd in oktober 2017, laten vele nieuwe mogelijkheden toe. Dit vereist echter een zorgvuldige beoordeling van de kwaliteit en validiteit van de gegenereerde dataproducten door te vergelijken met onafhankelijke referentiewaarnemingen. De onderzoeksgroep “UV-zichtbaar licht waarnemingen” coördineert momenteel een reeks internationale S-5p validatiecampagnes (2020-2022), waaronder de S5PVAL-BE campagne boven Brussel en Antwerpen, België.
Body text

S-5p validatiecampagnes

Ergens daarboven in de ruimte is er een schildwacht met de taak om het klimaat en de luchtkwaliteit op aarde goed in de gaten te houden. Het is een Europese satelliet genaamd Sentinel-5 Precursor (S-5p), die zeer gedetailleerde gegevens over de belangrijkste gassen over de hele wereld kan verzamelen, en dit elke 24 uur.

Wetenschappers werken over internationale grenzen heen samen om ervoor te zorgen dat de ruwe gegevens worden verwerkt tot bruikbare informatie, maar ook om ervoor te zorgen dat S-5p alles correct meet, door te vergelijken met referentiegegevens van instrumenten die meten vanop het aardoppervlak of vanaf vliegtuigen of weerballonnen.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie coördineert momenteel een reeks van deze internationale validatiecampagnes (2020-2022), in nauwe samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie. De doelstellingen van de meetcampagnes zijn het beoordelen van de kwaliteit (onzekerheid en foutkarakterisering) van een breed scala aan S-5p producten die relevant zijn voor de luchtkwaliteit en het klimaat: voornamelijk

  • stikstofdioxide (NO2)
  • koolmonoxide (CO)
  • methaan (CH4)
  • formaldehyde (HCHO)
  • zwaveldioxide (SO2
  • de aerosollaag (stofdeeltjes)

Het validatieproces biedt de zekerheid van betrouwbare gegevens, zodat wetenschappers juiste inschattingen kunnen maken van de lokale luchtkwaliteit en voorspellingen kunnen doen over de toekomst van het klimaat op aarde, en overheden en beleidsmakers kunnen informeren.

Belgische S5PVAL-BE campagne

Het TROPOMI NO2 L2 product (OFFL v1.03.01; 3.5 km × 5.5 km ruimtelijke resolutie bij nadir waarnemingen) is een van de meest waardevolle producten van de missie, aangezien NO2 een spoorgas is met gedocumenteerde schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en een proxy voor luchtvervuiling. De belangrijkste bronnen van NO2 zijn verbranding van fossiele brandstoffen als gevolg van verkeer, huishoudelijke verwarming en industriële activiteiten.

In het kader van de S-5p validatiecampagnes vond in juni 2019 in België de S5PVAL-BE campagne plaats om de NO2-emissies te monitoren en het TROPOMI NO2-product te valideren over sterk vervuilde stedelijke gebieden, zoals Brussel en Antwerpen. Dit door te vergelijken met hoge-resolutie Airborne Prism EXperiment (APEX) teledetectiewaarnemingen (~75 m × 120 m).

Het TROPOMI NO2 VCD-product is voor het geheel van vier vluchten goed gecorreleerd (R = 0,92), maar heeft een bias van gemiddeld -1,2 ± 1,2 × 1015 molec cm-2 of -14 % ± 12 % ten opzichte van de APEX NO2-referentiegegevens. De validatieresultaten, met inbegrip van mogelijke verklaringen voor de waargenomen bias, zijn een belangrijke input geweest voor de verbetering van het NO2 retrieval algoritme.

 

Referenties:

  • Tack, F., Merlaud, A., Iordache, M.-D., Pinardi, G., Dimitropoulou, E., Eskes, H., Bomans, B., Veefkind, P., and Van Roozendael, M. (2021). Assessment of the TROPOMI tropospheric NO₂ product based on airborne APEX observations. Atmospheric Measurement Techniques, 14(1), 615-646. https://doi.org/10.5194/amt-14-615-2021 Open Access Logo

  • Royal Belgian Institute for Space Aeronomy. (2021, February). Sentinel-5 Precursor Campaigns. https://s5pcampaigns.aeronomie.be/

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
NO2 verticale kolommen gebaseerd op APEX data, waargenomen boven Brussel op 28 juni 2019. Witte punten geven de puntbronnen aan, die meer dan 10 kg NOx per uur uitstoten, volgens de emissie-inventaris (2017) van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. De TROPOMI NO2 verticale kolommen zijn er als kleurgecodeerde polygonen overheen gelegd.
Publication date