Skip to main content

Sterke veranderingen in NO2 door TROPOMI waargenomen tijdens lockdowns

Research Topic Chapter
News flash intro
Sinds het begin van de COVID-19-pandemie hebben we de evolutie van de NO2-waarnemingen van de TROPOMI-sensor nauwlettend opgevolgd. Als gevolg van lockdown-maatregelen werden ongekende NO2-dalingen waargenomen in China, waar COVID-19 voor het eerst werd geïdentificeerd. Terwijl de pandemie zich over de hele wereld verspreidde, kondigden meer steden en landen lockdown-maatregelen aan. Dit resulteerde in een drastische afname van transport- en industriële activiteiten en leidde tot substantiële NO2-reducties tussen 20% en 50% in veel grote steden over de hele wereld.
Body text

Snelle daling en langzaam herstel NO2

Figuur 1 toont de evolutie van NO2-niveaus in 5 regio's die sterk werden getroffen door de COVID-19-crisis. De figuur toont de relatieve reductie van NO2 in 2020 ten opzichte van de waarnemingen over dezelfde periode in 2019, gemiddeld voor alle grote steden in de regio.

Zoals te zien is, werden op het hoogtepunt van de crisis gemiddelde NO2-reducties tot 50% waargenomen boven Chinese steden, terwijl in India, Europa, Noord- en Zuid-Amerika de NO2-reducties varieerden tussen 20 en 35% in de eerste weken na de crisis. Gedeeltelijke versoepelingen van de COVID-19-maatregelen leidde tot een geleidelijke toename van NO2. In China duurde het slechts 2 maanden om de NO2-niveaus van 2019 te bereiken, terwijl in veel andere steden over de hele wereld de NO2-kolommen meer dan 4 maanden lager bleven dan in 2019.

In Europa en Noord-Amerika hebben de opkomst van een tweede COVID-19-golf en de daaropvolgende aanscherping van de restricties in oktober 2020 geleid tot nieuwe NO2-reducties, die echter nog relatief zwak zijn in vergelijking met de eerste pandemiegolf.

Veel aandacht voor impact coronavirus op NO2-vervuiling

Onze resultaten zijn gepubliceerd in collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur (Bauwens et al.: Impact of coronavirus outbreak on NO2 pollution assessed using TROPOMI and OMI observations, Geophys. Res. Lett., 47, e2020GL087978,  https://doi.org/10.1029/2020GL087978, 2020) en in persberichten:

en trokken veel aandacht van de lokale en internationale media:

Verder onderzoek naar vervuilende stoffen

Dit onderzoek is nog niet ten einde. De grote impact van de pandemie op de atmosferische samenstelling is in zekere zin een ongepland en grootschalig experiment dat een unieke gelegenheid biedt om ons begrip van atmosferische processen te testen, en om na te gaan hoe antropogene verontreinigende stoffen deze processen aansturen.

Er wordt momenteel gewerkt aan modellen om de impact van COVID-19 te ontkoppelen van de meteorologische effecten en van het langetermijnbeleid voor emissiereductie. 

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 1: De bovenste figuren tonen de 28-daagse lopende gemiddelden van NO2-kolommen waargenomen door TROPOMI in een cel van 25 × 25 km rond alle steden met > 300.000 inwoners. Het aantal steden gebruikt om de gemiddelden te berekenen wordt voor elke regio tussen haakjes weergegeven. De onderste panelen geven de relatieve afname van NO2 in 2020 ten opzichte van 2019. De oranje lijnen geven het begin van een periode van strengere restricties aan. Merk op dat deze datum vaak niet voor alle steden binnen een regio hetzelfde is, en dat de lijn dus een benadering is.
Publication date