Skip to main content

Satellieten zien een wereldwijde daling in stikstofdioxidevervuiling als gevolg van de coronacrisis, China ziet de eerste tekenen van economisch herstel

2020-05-11

Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) hebben in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) vastgesteld in welke mate de coronacrisis een impact heeft op de luchtkwaliteit. De resultaten zijn op 8 mei gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters. De studieperiode is voor onderstaand persbericht uitgebreid tot 4 mei 2020, een datum die in veel landen het begin markeert van een versoepeling van de maatregelen (Bauwens et al., Geophysical Research Letters, https://doi.org/10.1029/2020GL087978, 2020)

Nu de coronamaatregelen in veel landen versoepeld worden, willen we graag even stilstaan bij de verbeterde luchtkwaliteit in de voorbije periode. Over heel de wereld hebben landen in meer of mindere mate maatregelen getroffen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) te verminderen. Met name verplaatsingen werden wereldwijd aan banden gelegd. Het verkeer, de belangrijkste bron van stikstofdioxide (NO2) in stedelijke omgeving, verminderde sterk en juist dit is nu duidelijk te zien op de satellietbeelden. De afname van industriële activiteiten, een andere belangrijke bron van NO2 in de atmosfeer, is eveneens zichtbaar voor de satellieten.

TROPOMI, een meetinstrument aan boord van de Sentinel-5 precursor-satelliet van ESA, meet sinds 2017 dagelijks over de hele wereld de NO2-concentratie met een resolutie van 3.5 x 5.5 km2, wat ons toelaat om op relatief korte termijn wereldwijd NO2-concentraties te bestuderen tot op stedelijk niveau.

Een zoom over enkele van de zwaarst getroffen regio’s toont ons hoe de NO2-concentraties verminderden tijdens de crisis. In China was eind februari in sommige steden een NO2-reductie tot 70% waar te nemen ten opzichte van vorig jaar, maar intussen zijn de NO2-concentraties opnieuw gestegen naar waarden die zelfs iets hoger zijn dan dezelfde periode vorig jaar.

Rondom steden zoals Milaan, Barcelona en Madrid observeerde de satelliet NO2-concentraties die 30 tot 40% lager zijn dan dezelfde periode vorig jaar. Rond Parijs, New York en in verschillende Indiase steden zijn reducties van ongeveer 30% waar te nemen. In de meeste Belgische steden vindt men net zoals in de rest van de Europese en Noord-Amerikaanse steden reducties rond 20-30%. In het centrum van de steden zijn de verminderingen zelfs nog hoger (tot 50%).

TROPOMI NO2
Figuur 1: NO2-satellietwaarnemingen voor 2020 vergeleken met de NO2-waarnemingen van 2019 voor een selectie van de zwaarst getroffen gebieden (Europa, het oostelijke deel van de VS en India). De gegevens zijn uitgemiddeld over de aangegeven periode.

Deze resultaten worden bovendien bevestigd door onafhankelijke waarnemingen van een ander meetinstrument, nl. OMI, aan boord van de satelliet Aura die al NO2-waarnemingen doet sinds 2005. Dit stelt ons in staat om de huidige waarnemingen te vergelijken met gelijkaardige metingen in de voorbije 15 jaar. Voor enkele Chinese steden als Wuhan en Nanjing zijn de lage NO2-concentraties die nu tijdens het dieptepunt van de coronacrisis werden vastgesteld, nooit eerder waargenomen.

NO2-concentraties zijn gevoelig voor meteorologische omstandigheden zoals zonlicht, temperatuur en wind, die de levensduur van het gas kunnen beïnvloeden. Ook politieke en maatschappelijke inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren kunnen voor lagere NO2-concentraties zorgen. Daarom zullen in de toekomst computermodellen gebruikt worden om de effecten van de opgelegde maatregelen te onderscheiden van andere factoren.

Contact

  • Dr. Maite Bauwens, Wetenschapper in de onderzoeksgroep “Tropospheric Chemistry Modelling”- Email: maite (punt) bauwens (at) aeronomie (punt) be
  • Dr. Karolien Lefever, Hoofd Communicatie – Email: karolien (punt) lefever (at) aeronomie (punt) be

Referentie

Bauwens, M., S. Compernolle, T. Stavrakou, J.-F. Müller, J. van Gent, H. Eskes, P. F. Levelt, R. Van der A, J. P. Veefkind, J. Vlietinck, H. Yu, C. Zehner (2020), Impact of coronavirus outbreak on NO2 pollution assesses using TROPOMI and OMI observations, Geophysical Research Letters, https://doi.org/10.1029/2020GL087978.

News image 1
News image legend 1
Stikstofdioxidevervuiling door het verkeer (en deels industriële processen) is over de hele wereld afgenomen als gevolg van de COVID-19-lockdowns. Bron: pxhere.
News image 2
News image legend 2
Figuur 2: NO2-satellietwaarnemingen voor 2019 (links) vergeleken met de NO2-waarnemingen van 2020 (rechts). De gegevens zijn uitgemiddeld over de hele lockdownperiode, van 18 maart tot 4 mei.
News image 3
News image legend 3
Figuur 3: De evolutie van de NO2-concentraties over Chinese steden voor, tijdens en na de lockdown. De waarnemingen van dit jaar (rood) worden vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar (zwart).