Skip to main content

Het overgrote deel van onze uitgaven (> 70%) gaat naar personeel. Deze kosten stijgen elk jaar en zijn in toenemende mate afhankelijk van onze structurele federale financieringsbron die, zoals eerder aangetoond, niet overeenkomstig is gestegen. Hierdoor is er minder ruimte voor het aannemen van statutair personeel en wordt het basis functioneren van het instituut ondermijnd.