Skip to main content

Uit de volgende cijfers blijkt onmiddellijk dat het overgrote deel van onze uitgaven (>70%) naar personeel gaat. Het BIRA-personeel wordt steeds meer gefinancierd door externe projecten.

Als gevolg van de COVID-19-crisis, waardoor het aantal reizen sterk werd beperkt, konden wij wat besparen op de algemene werkingsmiddelen om te investeren in wetenschappelijke apparatuur.

Charts

2020

Uitgaven per categorie in procent

2019

Uitgaven per categorie in procent

2018

Uitgaven per categorie in procent

2017

Uitgaven per categorie in procent

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar.