Skip to main content

Verdeling volgens niveau 2018

Het BIRA bezit een hoger percentage personeel met een masterdiploma (A-niveau of wetenschappelijke master) dan het Federaal Wetenschapsbeleid. De oorzaken hiervoor liggen zowel bij de onderzoeksactiviteiten van het Instituut, als bij het feit dat andere wetenschappelijke instellingen ook een belangrijke publieke rol vervullen (bijvoorbeeld museumtentoonstellingen of publiek toegankelijk maken van documenten).
Verdeling volgens niveau