Skip to main content

VOS-metingen in de tropische mariene atmosfeer

Research Topic Chapter
News flash intro
Hoewel vluchtige organische stoffen (VOS) een grote impact hebben op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer zijn hun bronnen en verliezen niet goed gekend. Dit is in het bijzonder het geval in tropische mariene gebieden. In het kader van het BRAIN-be project OCTAVE heeft het BIRA lange-termijn metingen van VOS opgestart op het hooggelegen Maïdo observatorium op Île de la Réunion in de Indische oceaan. Deze zijn nodig voor het identificeren en kwantificeren van bronnen en verliezen van VOS op het eiland, en van hun seizoensvariatie, met behulp van multivariate statistische analyse, backtrajectory berekeningen en driedimensionale modellering.
Body text

Het Brain-be OCTAVE project is een samenwerking is tussen het BIRA (coördinator), ULB en CNRS, en werd opgestart in 2017 met als doel de onzekerheden op (O)VOS budgetten te verminderen via een geïntegreerde benadering waarbij in-situ-metingen gecombineerd worden met satellietmetingen en modellering.

In het kader van dit project begon het BIRA met het verzamelen van een twee jaar durende continue dataset van (O)VOS concentraties vanop het Maido observatorium (Fig. 1), een hooggelegen (2200 m) atmosferisch platform op het eiland Réunion (21.06° S, 55.39° E) in de Indische Oceaan. Deze gegevens zijn complementair aan de FTIR kolomconcentraties van IR actieve spoorgasverbindingen die sinds 2013 op deze locatie gemeten worden door het BIRA.

(O)VOS-metingen worden online met een snel en gevoelig Proton-Transfer-Reactie MassaSpectrometrie (PTR-MS)  instrument uitgevoerd(Fig. 2 and 3), dat volledig vanop afstand bediend wordt. Typische moleculen die kenmerkend zijn voor de belangrijkste (O)VOS-bronnen op en rond het eiland (oceaan, vegetatie, antropogene activiteiten, verbranding van biomassa) worden continu gemeten met een hoge tijdsresolutie.

De lange-termijn dataset, die vrij uniek is in dit deel van de wereld, zal vervolgens worden gebruikt om de bijdrage van de verschillende bronnen tot de luchtsamenstelling in Maido en hun seizoengebonden variabiliteit te bepalen.

Exploitatie van de dataset vereist het gebruik van geavanceerde statistische technieken, ‘back trajectory’-berekeningen en 3D-modellering.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: Experimentele opstelling voor het meten van VOS-concentraties.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3: Afname van stalen van de omgevende lucht vanop het dak van het Maido Observatorium op Réunion eiland.
Publication date