Skip to main content

Luchtkwaliteit | 2019-2020

Nieuwe algoritmen en atmosferische producten dragen verder bij aan de bewaking van de luchtkwaliteit (ozon, zwaveldioxide en formaldehyde).
Voor het eerst werd waterstofnitriet (HONO) uit branden vanuit de ruimte gedetecteerd. Impact on air quality and climate. Gevolgen voor luchtkwaliteit en klimaat.
Informatie in bijna reële-tijd over natuurlijke gevaren in de lucht, zoals vulkanisch as en zwaveldioxide, stof van zandstormen of rook van bosbranden, aan de luchtvaartsector.
Kwaliteit en doelmatigheid waarborgen van TROPOMI-gegevens die aan Copernicus-informatiediensten worden geleverd, en interoperabiliteit met andere Sentinel-instrumenten verzekeren.
Menselijke activiteiten, de dominante bron van NOx in de atmosfeer, veroorzaken een wekelijkse cyclus in de NO2-concentraties boven steden. Uitgebreide analyse van NO2-waarnemingen van twee satellietsensoren.
Atmosferische waarnemingen van de Copernicus-constellatie van Sentinel-satellieten geschikt maken om het luchtkwaliteitsbeleid in België te ondersteunen met kaarten van stikstofdioxide (NO2).
Beoordeling van kwaliteit en validiteit van de gegenereerde S-5p/TROPOMI dataproducten door te vergelijken met onafhankelijke referentiewaarnemingen.
Sinds het begin van de COVID-19-pandemie hebben we de evolutie van de NO2-waarnemingen van de TROPOMI-sensor nauwlettend opgevolgd. Als gevolg van lockdown-maatregelen werden ongekende NO2-dalingen waargenomen.
Tweedimensionale MAX-DOAS waarnemingen van stikstofdioxide (NO2), een luchtvervuilende stof. Een nieuwe strategie voor het lokaal afleiden.