Skip to main content

Impact van kortlevende polluenten op luchtkwaliteit en klimaat | 2021-2022

Grote industriële centra bij Antwerpen leiden tot hoge NO2-verontreiniging in de regio, waargenomen door grond- en ruimte-instrumenten.
Nieuwe algoritmen voor het hoge-resolutie Sentinel-5P TROPOMI-instrument om de SO2-kolom en -hoogte met ongekende details en gevoeligheid te bepalen.
Monitoring van verschillende sporengassen en aerosolen boven Oost-Azië en validatie van operationele L2-producten en ontwikkeling van detectiealgoritmes voor NO2, HCHO, CHOCHO, SO2 en O3.
BIRA onderzocht de invloed van belangrijke 3D-wolkeffecten op het meten van sporengassen met behulp van een 3D-stralingstransportmodel.
Verzamelen en harmoniseren van gegevens over troposferisch ozon en zijn precursoren (NOX, VOCS, CO en CH4) van zowel satellieten als netwerken van metingen vanaf de grond, en analyses van de distributie en trends van deze gassen.
Een innovatieve aanpak om een niet-lineair verband te leggen tussen NO2-oppervlakteconcentraties en geofysische parameters, met een hoge resolutie en nauwkeurigheid.
Wereldwijde monitoring van koolwaterstoffen door de ontwikkeling van ruimtewaarnemingen van formaldehyde (HCHO) en glyoxaal (CHOCHO).
Gelijktijdige meting van de belangrijkste reactieve stikstofverbindingen in de atmosfeer, stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3), die aan de basis liggen van een groot aantal gezondheids- en milieuproblemen.
Langetermijngegevens van formaldehyde gemeten met de OMI-sensor aan boord van de Aura-satelliet laten sterke positieve trends zien boven 133 bestudeerde Aziatische steden.
Het LEGO-BEL-AQ-systeem biedt een AQ-monitoringdienst die is afgestemd op de verschillende wetgevende instanties in België, van federaal en regionaal tot gemeentelijk niveau.
We hebben BIRA’s speed pedelec uitgerust met een NO2-meetsysteem, bestaande uit twee complementaire instrumenten.
Het meten van troposferisch ozon vanuit de ruimte blijft een reële uitdaging. Het BIRA blijft zijn expertise in validatie- en data-assimilatietechnieken investeren om deze uitdaging te helpen oplossen.