Skip to main content

ALTIUS: Atmospheric Limb Tracker for the Investigation of the Upcoming Stratosphere

Research Topic Chapter
News flash intro
Stratosferische ozondepletie en klimaatverandering door broeikasgassen vertegenwoordigen twee grote uitdagingen voor ons huidige en toekomstige bestaan op Aarde, en de noodzaak om de evolutie van deze gassen op te volgen wordt algemeen erkend. ALTIUS is een satellietinstrument van het BIRA dat als oplossing wordt voorgesteld voor het toekomstige gebrek aan instrumenten die in staat zijn om op globale schaal hoogteprofielen voor de concentratie van een aantal atmosferische chemische soorten te meten. Het project geniet van meerdere connecties met Belgische universiteiten en andere internationale onderzoeksgroepen. De lancering is gepland voor 2022.
Body text

ALTIUS is een ruimtemissie die teledetectie met een hoge verticale resolutie van belangrijke atmosferische bestanddelen verricht.

Sinds het oorspronkelijke idee van het instrument is het project langzaam maar zeker geëvolueerd. In 2016 kondigde BELSPO uiteindelijk aan dat het de missie van begin tot einde zou ondersteunen, waarna de ESA Earth Observation Programme Board ALTIUS officieel aanvaardde als een element van het Earth Watch programma. Het ALTIUS-team van het BIRA blijft met industriële partners samenwerken aan activiteiten in verband met:

  • kalibratie
  • gegevensverwerking
  • simulaties van instrumenten/platforms.

Na decennia van ondersteunde ontwikkeling is het aantal atmosferische ‘profilers’ recent drastisch gedaald, waardoor de wetenschappelijke gemeenschap tot 2020 nog slechts enkele instrumenten ter beschikking heeft. Ondertussen vertonen prille tekenen van een wereldwijd ozonherstel een complex patroon: trends variëren in functie van breedtegraad en hoogte, terwijl er steeds meer aanwijzingen zijn voor een sterke koppeling tussen klimaatverandering en ozonherstel.

Een instrument dat in staat is om de evolutie van de ozondistributie op te volgen, samen met andere soorten zoals NO2, H2O, CH4, aerosolen - met een goede verticale resolutie - is noodzakelijk ter ondersteuning van atmosferische modellering, en tenslotte, politieke beslissingen.

Figure 2 body text
Figure 2 caption (legend)
Figuur 2: ALTIUS, een oplossing voor het toekomstige gebrek aan instrumenten die in staat zijn om hoogteprofielen voor de concentratie van een aantal atmosferische chemische soorten te meten.
Figure 3 body text
Figure 3 caption (legend)
Figuur 3: Stratosferische uitputting van ozon en klimaatverandering door broeikasgassen vormen twee grote uitdagingen voor ons huidige en toekomstige bestaan op aarde, en de noodzaak om de evolutie van deze gassen op te volgen wordt algemeen aanvaard.
Publication date