Skip to main content

Ruim de helft van de wetenschappers van het Instituut bestaat uit contractuele mannen.

Als we kijken naar het niveau (SW, A, B, C, D) vinden we het hoogste percentage vrouwen in niveau D. Het zijn voornamelijk schoonmaaksters. Op niveau C vinden we vooral mannelijke technische en administratieve assistenten. In de hogere niveaus (SW, A en B) schommelen de percentages vrouwen tussen 25 en 31%.

Charts

51% = 53 persons | 21% = 22 persons | 7% = 7 persons

Om deze percentages in perspectief te plaatsen: voor het jaar 2020 komen ze overeen met 30/105 personen van niveau SW (29%), 10/32 personen van niveau A (31%), 3/12 personen van niveau B (25%), 1/6 personen van niveau C (17%) en 5/6 personen van niveau D (83%).

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar en zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden en niet op VTE’s (voltijdsequivalenten).