Skip to main content

Eind 2020 is 30% van het personeel van het instituut vrouw (=49 personen). 70% (=112 personen) is man. Deze algemene man-vrouw verhouding bij BIRA is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

  • STEM-wetenschappers zijn nog steeds overwegend mannen zijn. Slechts 28% (=29 personen) van de wetenschappers is vrouw, terwijl 72% (=75 personen) man is.
  • Onder de IT-ers tellen we 2 vrouwen (=12%) en 15 mannen (=88%).
  • 32% (=7 personen) van het technisch en engineering personeel is vrouwelijk, terwijl 68% (15 personen) mannelijk is.
    Hierbij moet worden opgemerkt dat 4 van de 7 vrouwelijke personen in deze laatste groep schoonmaaksters zijn, die niet tot de STEM-categorie behoren.
  • Anderzijds vormen vrouwen de meerderheid (61% = 11 personen) in de administratie, met 7 mannen (39%) aan hun kant.
Charts

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar en zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden en niet op VTE’s (voltijdsequivalenten).