Skip to main content

Van alle Federale Wetenschappelijke Instellingen is het BIRA het instituut met het grootste aandeel in zijn begroting dat afkomstig is van concurrerende projecten (63%). Dit zijn projecten die worden gefinancierd door organisaties zoals:

  • ESA
  • EUMETSAT
  • de Europese Commissie
  • (in mindere mate) nationale onderzoeksfondsen

Met een bijdrage van respectievelijk 42% en 28% van de externe projectfinanciering zijn ESA en PRODEX (ESA) de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het instituut, gevolgd door de EU financiering (essentieel H2020) met 19%.

Lopende projecten volgens financieringsbron
  2018 2019 2020
Dotatie      
STCE      
ESA 27 28 32
FNRS & FWO 4 4

3

PRODEX 11 9 11
Commercieel inkomen      
Federale subsidie 21 22 16
EU 13 7 10
Eumetsat 2 2 2
ECMWF 6 6 5

Sinds 2018 maakt de personeelsenveloppe deel uit van de algemene dotatie.

Charts

2020

Inkomsten per bron in procent

2019

Revenue by source in procent

2018

Revenue by source in procent

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar.