Skip to main content

In de figuur kunt u zien dat het aandeel van contractuele werknemers onder wetenschappers (72%) veel hoger is dan bij ondersteunende diensten (47% bij IT, 61% bij administratie en 64% bij engineering/technisch personeel). Dit is te wijten aan het feit dat veel wetenschappers worden betaald door extern gefinancierde projecten.

Charts

Percentage contractueel personeel per categorie

Om deze percentages in perspectief te plaatsen: voor het jaar 2020 komen zij overeen met 75/104 wetenschappers (72%), 8/17 IT-personen (47%), 11/18 personen in administratief personeel (61%) en 14/22 personen in technisch personeel (64%).

Historische inzichten:

  • Het aandeel van contractuele wetenschappers neemt gestaag toe, samen met de groei van het totale aantal wetenschappers (het effectieve aantal statutaire wetenschappers is de afgelopen 4 jaar ongewijzigd gebleven)
  • Het aandeel van de contractuelen in de administratie is de afgelopen 4 jaar met 7,6% gedaald. Dit is uitsluitend toe te schrijven aan 2 statutaire personeelsleden die aan het team zijn toegevoegd.
  • Het aandeel ingenieurs en technisch personeel is tussen 2018 en 2020 met 5,3% gestegen. Dit is voornamelijk te wijten aan het vertrek van 2 statutaire personeelsleden die niet werden vervangen

 

Alle statistieken in dit activiteitenverslag zijn berekend op 31 december van het betrokken jaar en zijn gebaseerd op het aantal personeelsleden en niet op VTE’s (voltijdsequivalenten).