Skip to main content

KlachtenlogoHet Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) hecht veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening en houdt eraan zijn werking voortdurend te verbeteren.

Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan u deze melden aan de klachtencoördinator van het BIRA. De klachtencoördinator behandelt uw klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Zij stelt ook alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en om de werking van het BIRA te verbeteren.

Opgelet: deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet.

Hoe een klacht indienen?

Het spreekt voor zich dat u uw klacht kunt motiveren en uw persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afwerking van de klacht is het steeds nodig uw naam en e-mailadres of telefoonnummer te vermelden. Uw klacht zal met de nodige discretie behandeld worden.

Een klacht kan op drie manieren ingediend worden:

 • Bij voorkeur via het online klachtenformulier
 • Per e-mail: klachten-plaintes-aeAeronomie mail extension
 • Per brief:
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)
  Klachtencoördinator
  Ringlaan 3
  B-1180 Ukkel                                       

Ontvankelijkheid van klachten

Een klacht moet worden ingediend binnen de 30 kalenderdagen nadat de feiten zich hebben voorgedaan, anders wordt deze niet in behandeling genomen.
 

Klachten met betrekking tot de volgende omstandigheden zijn niet mogelijk en zullen bijgevolg niet behandeld worden:

 1. Ongemak veroorzaakt door andere bezoekers met inbegrip van, maar niet beperkt tot lawaai, ongepast gedrag, diefstal en aanranding;
 2. Ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, inclusief, maar niet beperkt tot een renovatie.
 3. Klachten met betrekking tot feiten die volgens de wet of op basis van een contract alleen het onderwerp kunnen zijn van een juridische of arbitrageprocedure.

Op welke wijze wordt een klacht behandeld?

Na registratie van uw klacht en onderzoek van ontvankelijkheid door de klachtencoördinator ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

Uw klacht wordt doorgestuurd naar de bevoegde diensten en personen die uw klacht inhoudelijk zullen onderzoeken. Het BIRA tracht klachten te beantwoorden binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst. U ontvangt een gemotiveerd antwoord per e-mail of per brief.

Toch nog geen oplossing?

Indien de klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd bij de Federale Ombudsman terecht. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.

Contact:

Federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
Gratis nummer: 0800 99 962
contact@federaalombudsman.be