Skip to main content

Onderzoek en publieke dienstverlening op het vlak van de fysica en chemie van de atmosfeer van de Aarde en van andere planeten, en de kosmische ruimte.

Op 22 juni 2022 organiseert ons instituut een netwerkevenement voor ruimtewetenschappers en industriële partners. Dit "Technology for Aeronomy"-evenement is bedoeld om alle deelnemers de mogelijkheid te bieden mogelijkheden te verkennen voor samenwerking bij toekomstige missies in de ruimte en op aarde.

De hele zomer door en tot 31 oktober van dit jaar kunt u informatie vinden over RoadMap (ROle and impAct of Dust and clouds in the Martian AtmosPhere) en ander lopend Mars-onderzoek op de tentoonstelling "ExoMars: Europa's nieuwe tijdperk van Marsverkenning" in Astropolis in Oostende.

Op 24 maart 1992 werd Dirk Frimout de eerste Belg in de ruimte met de Atlas-1 Space Shuttle-missie. Hoewel wetenschap een inspanning is die zich uitstrekt over millennia aan geschiedenis en alle continenten van de wereld - geen enkel wetenschappelijk idee is in afzondering ontstaan - willen we het ter gelegenheid van deze 30e verjaardag toch specifiek hebben over de rol die het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) heeft gespeeld bij deze grote stap in de Belgische geschiedenis. Ten eerste omdat Dirk Frimout de eerste 13 jaar van zijn carrière aan dit Instituut heeft doorgebracht; en ten tweede omdat drie van de instrumenten die hij tijdens dit avontuur in de baan van de aarde onder zijn hoede had grotendeels aan het BIRA werden ontwikkeld.

In het kader van het project "A Touch of Space Weather" organiseert het BIRA een jingle-wedstrijd. Deze richt zich specifiek tot blinde en slechtziende leerlingen uit het secundair onderwijs, maar elke leerling met een sterke verbondenheid met deze groep, en die dit kan motiveren, is evenzeer welkom om deel te nemen. We hopen hiermee de leerlingen te inspireren om hun auditieve, artistieke en muzikale talenten op de proef te stellen en toe te passen voor wetenschappelijke doeleinden. We hopen dat dit thema hen zal stimuleren om de fascinerende wereld van het ruimteweer te ontdekken.

Het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid, samengesteld uit tien federale wetenschappelijke instellingen (KMI, BIRA, KSB, KBR, Rijskarchief, KBIN, KMMA, KIK, KMKG en KMSK), Belnet en de centrale administratie, sluit zich aan bij de talrijke steunbetuigingen van de Belgische en internationale wetenschappelijke gemeenschap in verband met het gewapend conflict in Oekraïne.

Op maandag 28 februari 2022 zal een nieuw experiment, PASTA genaamd, op het Internationaal Ruimtestation worden geïnstalleerd door ESA-astronaut Matthias Maurer, onder toezicht en begeleiding van het Belgische controlecentrum B.USOC. Vervolgens zullen de B.USOC-operatoren PASTA vanaf de grond bedienen om voor het wetenschappelijk team gegevens te verzamelen over de vorming van emulsies in gewichtloosheid. Dit zal de ontwikkeling van betere theoretische modellen van emulsies mogelijk maken, met een breed scala van toepassingen in de voedingsmiddelen-, cosmetica-, farmaceutische en verwerkende industrie.