Skip to main content

Foto-ionisatie, definitie

Foto-ionisatie in de atmosfeer

Hoewel de energie van de UV-stralen en de X-stralen van de zon goed is voor minder dan 10% van de totale energie die onze ster ons zendt, is de interactie met de atmosfeer aanzienlijk.

De straling van de zon veroorzaakt foto-ionisatie.

Foto-ionisatie is een proces waarbij een foton één of meerdere elektronen uitstoot uit een neutraal atmosferisch deeltje (atoom of molecule), wat het omvormt tot een geladen deeltje - een ion.

Fotodissociatie speelt een zeer belangrijke rol in de chemie van planetaire atmosferen, de atmosferische chemie van de Aarde inbegrepen.

Zon, zonnestraling en Aarde gezien vanuit het Internationaal Ruimtestation. Credits NASA.