Skip to main content

Fotodissociatie, definitie

Fotodissociatie in de atmosfeer

Hoewel de energie van de UV-stralen en de X-stralen van de zon goed is voor minder dan 10% van de totale energie die onze ster ons zendt, is de interactie met de atmosfeer aanzienlijk.

Fotodissociatie is een proces waarbij een foton van de zon een atmosferische molecule of atoom fragmenteert in nieuwe atoom- of moleculaire componenten.

Fotodissociatie speelt een zeer belangrijke rol in de chemie van planetaire atmosferen, de atmosferische chemie van de Aarde inbegrepen.

Figuur 1: Zonnestraling in de aardatmosfeer. Credit: ESA