Skip to main content

Satelliet-instrumenten aan boord Venus Express

Studie van de atmosfeer, plasma-omgeving en oppervlak van Venus

De nuttige lading van de Venus Express-ruimtesonde bestond uit een combinatie van spectrometers, beeldvormingsspectrometers en andere beeldvormingsinstrumenten die een golflengtebereik van ultraviolet tot thermisch infrarood bestreken, een plasma-analysator en een magnetometer. Dit instrumentarium was in staat om de atmosfeer, de plasma-omgeving en het oppervlak van Venus in detail te bestuderen.

Het onderzoek had als doel onze kennis over de samenstelling, de circulatie en de evolutie van de atmosfeer van Venus te vergroten. De oppervlakte-eigenschappen van Venus en de interactie tussen de atmosfeer en het oppervlak en het bewijs van vulkanische activiteit werden onderzocht.

Meetinstrumenten aan boord Venus Express

De meeste instrumenten waren gebaseerd op ontwerpen of reserve-hardware van de Mars Express- of Rosetta-missie, en werden gemonteerd aan boord van een ruimtesonde wiens ontwerp afgeleid was van dat van de Mars Express en aangepast om de thermische en stralingsomgeving rondom Venus aan te kunnen.

De instrumenten werden aangeleverd dankzij een gezamenlijke inspanning van wetenschappelijke instituten in ESA-lidstaten en Rusland. De 'principal investigators' (onderzoeksleiders) in verschillende europese landen leidden de nationaal gefinancierde collaboraties.

  • ASPERA (Analyser of Space Plasma and Energetic Atoms)
  • MAG (Venus Express Magnetometer)
  • PFS (Planetary Fourier Spectrometer)
  • SPICAV/SOIR (Ultraviolet and Infrared Atmospheric Spectrometer)
  • VeRa (Venus Radio Science Experiment)
  • VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer)
  • VMC (Venus Monitoring Camera)
Een cutaway-diagram dat de grootte en de locaties van Venus Express-instrumenten toont: MAG, VIRTIS, PFS, SPICAM/SOIR, VMC, VeRa en ASPERA.
Credits: ESA
Venus Express-instrumenten.
Credits: CNES