Skip to main content

Ondersteunende diensten | 2019-2020

Aurora-onderzoek aan de hand van de polarisatie van het licht met de polarimeter ASPA, gebaseerd op een passief optisch filtersysteem.
Om het continue beheer van de gegevensstromen, de groeiende opslag (gelijk aan meer dan vijf keer de Netflix-catalogus en +10%/jaar) en de datamining (300.000.000 objecten) mogelijk te maken, moet een arsenaal aan technieken en technologieën worden ingezet.
Voor een nieuwe missie naar Venus, EnVision, is de ingenieursafdeling van het BIRA nauw betrokken bij het design van VenSpec-H.
Digitaliseren van beeldmateriaal dat is geërfd van generaties wetenschappers om zowel het wetenschappelijke als het menselijke erfgoed te vrijwaren tegen verlies of beschadiging.
BIRA maakte een aantrekkelijke en dynamische presentatiefilm over het werk dat alle onderzoekers en ondersteunende diensten hebben verricht.
Het BIRA publiceerde een nieuwe website op www.aeronomie.be met een belangrijke focus op educatie, maar ook op regelmatige berichten over belangrijke bevindingen van onze wetenschaps- en ingenieursteams.
Het BIRA biedt tal van educatieve activiteiten aan en neemt ook deel aan evenementen ter bevordering van de wetenschap.